top of page

Gudstjänsten är navet i vårt församlingsliv och innebär ett möte mellan Gud och människor. När vi firar gudstjänst är alla deltagare och medskapare, till Guds ära och människors uppbyggelse. Samlad till gudstjänst hämtar församlingen kraft i Guds ords predikan, lovsång, bekännelse, bön och förbön, dop och nattvard, för att sändas ut till vardagens gudstjänst bland medmänniskor. Gudstjänsten är alltid offentlig och öppen för alla. Därför är det vår strävan att vara begripliga också för dem som inte är kyrkvana.

GUDSTJÄNST

NÄR?

Söndagar 10.30
 

KONTAKT

Andreas Rosdal, pastor
Tel: 

bottom of page