Tro och hopp - vårt svar på Guds kärlek

Peter Wäfors