Familjekompis

Är du nyfiken på andra människor? Vill du lära känna etablerade svenskar eller nya svenskar?
Genom Familjekompis har du och din familj chansen till just det. Passa på att få nya kontakter med människor från en annan kultur än du. Gör roliga saker tillsammans och kanske blir det början till en ny kompisrelation.


Vad är Familjekompis?


Familjekompis ger nysvenska familjer och etablerade svenska familjer chansen att lära känna varandra. Allt görs på ett enkelt sätt som passar er och på lika villkor. 


Hur fungerar det?


Familjerna, som kan se helt olika ut, matchas ihop utifrån de uppgifter som lämnats in. Målet är till exempel att de barnfamiljer som medverkar ska ha barn i ungefär samma ålder.
Ingen är fadder åt någon annan – familjerna träffas på lika villkor och lär känna varandra.

Studieförbundet Bilda bjuder in till en första träff med middag i Örtagårdskyrkan vilket tar cirka 2 timmar, därefter träffas familjerna vid ytterligare två tillfällen.


Om verksamheten Familjekompis


Familjekompis finns till för att skapa bra förutsättningar för nya vänskapsrelationer mellan
nysvenskar och etablerade svenska familjer. Vi vill bidra till meningsfulla relationer samt öka
förståelsen för varandra.

Anmälan och frågor
Mattias Gustavsson, tel 070-2760224

Projektledare Familjekompis Arboga
www.bilda.nu/familjekompis/